<
×
نظر کارشناس


Image

بحران جانشینی پیامبر (ص)

نگاهی تحلیلی به ماجراهای ارتداد نو مسلمانان بعد از رحلت پیامبر

  • کد اصلی : 34510020
  • موضوع : امام علی (ع) و اصحاب
  • نویسنده : یوسف غلامی
  • تعداد صفحه : 72
  • تعداد کل : 10
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 17