<
×
نظر کارشناس


Image

قهرمان غدیر

آشنایی کودکان با غدیر

  • کد اصلی : 70003000
  • موضوع : نونهال 9 تا 12 سال
  • نویسنده : علیرضا سبحانی نسب
  • تعداد صفحه : 42
  • تعداد کل : 201
  • در حال مطالعه : 7
  • مطالعه شده : 5
  • امتیاز : 18

پیوست ها


توضیحات پیوستگزیده کتاب قهرمان غدیر.mp4
خوانش یک داستان از کتاب