<
×
نظر کارشناس


Image

از چیزی نمی ترسیدم

زندگینامه خودنوشت قاسم سلیمانی

  • کد اصلی : 17501150
  • موضوع : مدافعان حرم- مقاومت
  • نویسنده : قاسم سلیمانی
  • تعداد صفحه : 136
  • تعداد کل : 17
  • در حال مطالعه : 5
  • مطالعه شده : 2
  • امتیاز : 21

پیوست ها


توضیحات پیوستبرشی از چیزی نمی ترسیدم 2.mp4
برشی از کتاب 2

توضیحات پیوستبرشی از چیزی نمی ترسیدم 3.mp4
برشی از کتاب 3

توضیحات پیوستبرشی ز چیزی نمی ترسیدم1.mp4
برشی از کتاب1