<
×
نظر کارشناس


Image

بچه های آسمان

راهکارهای تربیت نوجوان تراز انقلاب اسلامی براساس هندسه فکری امام خامنه ای

  • کد اصلی : 31000305
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : مرتضی شاهسون
  • تعداد صفحه : 168
  • تعداد کل : 9
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 13