<
×
نظر کارشناس


Image

دو امام مجاهد

تحلیل مبارزات سیاسی امام حسن و امام حسین (ع) از نگاه رهبری

  • کد اصلی : 31000018
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 320
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 1