<
×
نظر کارشناس


Image

جندی مکلف

گزیده ای از خاطرات اسارت یک محافظ

  • کد اصلی : 15005185
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : محسن صالحی خواه
  • تعداد صفحه : 268
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0