<
×
نظر کارشناس


Image

شاخه طوبی

گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون زن و حجاب و جامعه

  • کد اصلی : 31000250
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : فرشته مرادی
  • تعداد صفحه : 72
  • تعداد کل : 2
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 2