<
×
نظر کارشناس


Image

روش تحلیل سیاسی

مجموعه بیانات مقام معظم رهبری درباره ی مهارت ها و فنون تحلیل سیاسی

  • کد اصلی : 31000430
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 80
  • تعداد کل : 3
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0