<
×
نظر کارشناس


Image

نکته های ناب 1

بیانات رهبری پیرامون دانشگاه، اهمیت و ویژگی های آن

  • کد اصلی : 31000751
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 104
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 4