<
×
نظر کارشناس


Image

نکته های ناب 2

بیانات رهبری پیرامون جوانان هنر و موسیقی ، تولید علم

  • کد اصلی : 31000752
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 112
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0