<
×
نظر کارشناس


Image

نکته های ناب 3

بیانات رهبری پیرامون نظام و انقلاب و استکبار جهانی

  • کد اصلی : 31000753
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 112
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0