<
×
نظر کارشناس


Image

نکته های ناب 4

بیانات رهبری پیرامون روشنفکری ، مسائل سیاسی و اجتماعی

  • کد اصلی : 31000754
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 96
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0