<
×
نظر کارشناس


Image

نکته های ناب 5

بیانات رهبری پیرامون ویژگی های فرهنگ و تمدن غربی، نگرش اسلام و غرب نسبت به زن

  • کد اصلی : 31000755
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 147
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 2