<
×
نظر کارشناس


Image

آشنایی با سوره ها

اطلاعات مفید و مختصر درباره سوره های قرآن

  • کد اصلی : 26010250
  • موضوع : معارف قرآن، تجوید، حفظ و...
  • نویسنده : جواد محدثی
  • تعداد صفحه : 132
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 0