<
×
نظر کارشناس


Image

سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد جلد 2

جلد دوم در میانه میدان: وایتی دیگر از زندگینامه امام خمینی (ره) در قالب داستان

  • کد اصلی : 30000072
  • موضوع : انقلاب اسلامی-امام خمینی
  • نویسنده : نادر ابراهیمی
  • تعداد صفحه : 270
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 2