<
×
نظر کارشناس


Image

فرشته ای در برهوت

داستان دختری اهل سنت که عاشق پسری شیعه می شود

  • کد اصلی : 20003000
  • موضوع : رمان های دینی اجتماعی
  • نویسنده : مجید پورولی کلشتری
  • تعداد صفحه : 72
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 1