<
×
نظر کارشناس


Image

او یک مدرس بود

خاطراتی از شهید مدرس

  • کد اصلی : 32200750
  • موضوع : سیره و زندگی علما و دانشمندان
  • نویسنده : مهدی آقایی
  • تعداد صفحه : 144
  • تعداد کل : 4
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 4
  • امتیاز : 1