<
×
نظر کارشناس


Image

پس از پنجاه سال

پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام

  • کد اصلی : 36000601
  • موضوع : امام حسین (ع) و اصحاب
  • نویسنده : سید جعفر شهیدی
  • تعداد صفحه : 180
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 4

پیوست ها


توضیحات پیوستپس از پنجاه سال.pdf
متن کامل کتاب