<
×
نظر کارشناس


Image

چهل تدبیر

(مروری بر مقاطع بحرانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران)

  • کد اصلی : 30000310
  • موضوع : انقلاب اسلامی-امام خمینی
  • نویسنده : محمدعلی الفت پور
  • تعداد صفحه : 263
  • تعداد کل : 1
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 2