<
×
نظر کارشناس


Image

حوض خون

روایت زنان اندیمشک از رخت شویی در دفاع مقدس

  • کد اصلی : 18000200
  • موضوع : زنان - دفاع مقدس
  • نویسنده : طمه‌ سادات میرعالی
  • تعداد صفحه : 504
  • تعداد کل : 0
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 4