<
×
نظر کارشناس


Image

صعود چهل ساله 2

قایسهٔ روند کشورهای ابر قدرت دنیا از درّه تا قلّه و تطبیق حرکت جمهوری اسلامی ایران

  • کد اصلی : 30000541
  • موضوع : انقلاب اسلامی-امام خمینی
  • نویسنده : محسن فوجی، محمد حسین راجی
  • تعداد صفحه : 372
  • تعداد کل : 100
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 5