<
×
نظر کارشناس


Image

نیمه پنهان ماه 5 (زین الدین)

شهید مهدی زین الدین به روایت همسر

  • کد اصلی : 15000005
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : بابک واعظی
  • تعداد صفحه : 64
  • تعداد کل : 24
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 14