<
×
نظر کارشناس


Image

شهید بعد از ظهر (یاران ناب 16)

خاطراتی از شهید مصطفی کاظم زاده

  • کد اصلی : 15001016
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : حمید داودآبادی
  • تعداد صفحه : 194
  • تعداد کل : 4
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 15