<
×
نظر کارشناس


Image

حاج قاسم 1 (یاران ناب 17)

خاطرات حاج قاسم سلیمانی

  • کد اصلی : 15001017
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • تعداد صفحه : 167
  • تعداد کل : 63
  • در حال مطالعه : 2
  • مطالعه شده : 2
  • امتیاز : 16