<
×
نظر کارشناس


Image

نا خدا رحمت (از او - کتاب سوم)

قصه پدر شهید محمدجواد شکوریان فرد

  • کد اصلی : 15002003
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : نرجس شکوریان فرد
  • تعداد صفحه : 136
  • تعداد کل : 3
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 15