<
×
نظر کارشناس


Image

ماجرای فکر آوینی

گفتارهایی در شناخت مفاهیم بنیادی تفکر شهید سید‌مرتضی آوینی

  • کد اصلی : 15005470
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : وحید یامین پور
  • تعداد صفحه : 260
  • تعداد کل : 5
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 17