<
×
نظر کارشناس


Image

من ادواردو نیستم!

۷۲ داستانک از زندگی ثروتمندترین شهید شیعه ادواردو آنیلی، (مهدی آنیلی)

  • کد اصلی : 15006012
  • موضوع : شهدا و دفاع مقدس
  • نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
  • تعداد صفحه : 96
  • تعداد کل : 43
  • در حال مطالعه : 2
  • مطالعه شده : 7
  • امتیاز : 15