<
×
نظر کارشناس


Image

ذوالفقار

برش هایی از خاطرات شفاهی حاج قاسم سلیمانی

  • کد اصلی : 17501110
  • موضوع : مدافعان حرم- مقاومت
  • نویسنده : علی اکبری مزدآبادی
  • تعداد صفحه : 248
  • تعداد کل : 40
  • در حال مطالعه : 2
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 14