<
×
نظر کارشناس


Image

دخیل عشق

سرگذشت دختری که زندگی خود را وقف خدمت به جانبازان کرده

  • کد اصلی : 18000500
  • موضوع : زنان - دفاع مقدس
  • نویسنده : مریم بصیری
  • تعداد صفحه : 360
  • تعداد کل : 26
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 2
  • امتیاز : 16