<
×
نظر کارشناس


Image

کوثر قرآن

تفسیر سوره های کوثر و قدر

  • کد اصلی : 25000120
  • موضوع : تفسیر
  • نویسنده : محسن قرائتی
  • تعداد صفحه : 48
  • تعداد کل : 30
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 14