<
×
نظر کارشناس


Image

گام تمدن ساز

بسط بیانیه گام دوم انقلاب با تکیه بر اسناد بین المللی

  • کد اصلی : 30000710
  • موضوع : انقلاب اسلامی-امام خمینی
  • نویسنده : سید محمدحسین راجی
  • تعداد صفحه : 324
  • تعداد کل : 36
  • در حال مطالعه : 4
  • مطالعه شده : 8
  • امتیاز : 18