<
×
نظر کارشناس


Image

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

سلسله جلسات سید علی حسینی خامنه ای

  • کد اصلی : 31000001
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 685
  • تعداد کل : 86
  • در حال مطالعه : 5
  • مطالعه شده : 7
  • امتیاز : 15