<
×
نظر کارشناس


Image

همرزمان حسین (ع)

10 گفتار در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع)

  • کد اصلی : 31000020
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 424
  • تعداد کل : 11
  • در حال مطالعه : 4
  • مطالعه شده : 4
  • امتیاز : 16