<
×
نظر کارشناس


Image

ولایت و حکومت

بیانات مقام معظم رهبری درباره ولایت و حکومت

  • کد اصلی : 31000160
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • تعداد صفحه : 509
  • تعداد کل : 2
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 12