<
×
نظر کارشناس


Image

واجب فراموش شده

راهبردهای مقام معظم رهبری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

  • کد اصلی : 31000950
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : سید علی خامنه ای
  • تعداد صفحه : 87
  • تعداد کل : 3
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 3
  • امتیاز : 11