<
×
نظر کارشناس


Image

تقوا طرحی برای اداره جامعه

  • کد اصلی : 31030030
  • موضوع : پناهیان، علیرضا
  • نویسنده : علیرضا پناهیان
  • تعداد صفحه : 160
  • تعداد کل : 15
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 15

پیوست ها


توضیحات بیشترتقوا طرحی برای اداره جامعه.pdf