<
×
نظر کارشناس


Image

پرورش نخبگان معنوی در مساجد

پرورش نخبگان معنوی در مساجد

  • کد اصلی : 31030090
  • موضوع : پناهیان، علیرضا
  • نویسنده : علیرضا پناهیان
  • تعداد صفحه : 90
  • تعداد کل : 26
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 14

پیوست ها


توضیحات بیشترنخبگان معنوی.pdf