<
×
نظر کارشناس


Image

آیینه تمام نما

بیاناتی از آیت الله حائری شیرازی درباره امام حسین (ع) و واقعه عاشورا

  • کد اصلی : 36000300
  • موضوع : امام حسین (ع) و اصحاب
  • نویسنده : محمدصادق (محی الدین) حائری شیرازی
  • تعداد صفحه : 228
  • تعداد کل : 11
  • در حال مطالعه : 0
  • مطالعه شده : 1
  • امتیاز : 13