عمار حلب (مدافعان حرم 7)
ترگل
برای خدا مخلص بود (یاران ناب 7)
حاج قاسم 2 (یاران ناب 19)
بزم باران
فرمانده من
سربلند
من میترا نیستم
فرجام شناسی
قسمت و قضا و قدر
قیامت و محشر
شنود
کار باید تشکیلاتی باشد
حماسه حسینی
در محضر مجتهدی (ج2)
امیر گل ها
علی از زبان علی (علیه السلام)
پس از غروب
فریاد مهتاب
هفتمین فصل شکفتن
سوار سبزپوش آرزوها
روزی حلال
روزنه هایی از عالم غیب
نشاط در خانواده
رفتار والدین با دختران جوان
شاخه نبات
شهابی در شب
با غدیر و الغدیر
باران وکویر
در انتظار آفتاب
در آغوش خدا
دخترانه
فرزندم در سرزمین مجازی
انتخاب همسر (جوان و همسرگزینی)
شاخه طوبی