مطلع مهر
راز یک فریب
ترگل
پرنیان
نیمه پنهان ماه1 (چمران)
نیمه پنهان ماه 2 (همت)
نیمه پنهان ماه 4 (دقایقی)
نیمه پنهان ماه 5 (زین الدین)
نیمه پنهان ماه 6 (مهدی باکری)
نیمه پنهان ماه 7 (کاظمی)
نیمه پنهان ماه 8 (کلاهدوز)
نیمه پنهان ماه 9 (چراغچی)
نیمه پنهان ماه 10 (عبادیان)
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
خدای خوب ابراهیم
راز کانال کمیل
تپه جاویدی و راز اشلو
سرباز کوچک امام (ره)
ماجرای فکر آوینی
ادواردو
پنجاه سال عبادت
یادت باشد
فرنگیس
تمثیلات
صعود چهل ساله
حکومت دینی
دغدغه های فرهنگی
خدا در زندگی انسان
پس از غروب
در قصر تنهایی
نیلوفر نیایش
آزادی انسان
همسر دوست داشتنی
همسران همراه
رفتار والدین با دختران جوان
الماس هستی
ناقوس ها به صدا در می آیند
شرح غربت
باران وکویر
صبح ساحل
یازدهمین نور
مهدویت (دوران ظهور)
من امام علی را دوست دارم
دولت سری
محمد مثل گل بود
قهرمان غدیر
هیس خدا با من کار داره
خبر بزرگ
داداش ابراهیم