ریحانه بهشتی یا فرزند صالح
نسیم مهر 1
ترگل
پسران چه می پرسند
نیمه پنهان ماه 4 (دقایقی)
اینک شوکران 2
از برف تا برف (از همه عذر می خواهم) (یاران ن
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
تپه جاویدی و راز اشلو
تنها زیر باران
آب هرگز نمی میرد
عباس برادرم
بابا مهدی
مگر چشم تو دریاست
گام تمدن ساز
نگاهی به رابطه عبد و مولا
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
رهایی از تکبر پنهان
انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفان
همنام گل های بهاری
پدر
دفتر خاطرات فضه
در قصر تنهایی
مساله مهدویت - دفتر دوم
پاداش رنج های زندگی
اراده
راهنمای خانواده
ناقوس ها به صدا در می آیند
آخرین عروس
بهشت فراموش شده
در آغوش خدا
دولت سری