عمار حلب (مدافعان حرم 7)
بشقاب های سفره پشت بام مان
دختران آفتاب
دختران و مزاحمت ها
من دیگر ما 1
من دیگر ما 6
نسیم مهر 2
ترگل
اینک شوکران 2
اینک شوکران 3
از برف تا برف (از همه عذر می خواهم) (یاران ن
حاج قاسم 1 (یاران ناب 17)
نا خدا رحمت (از او - کتاب سوم)
سلام بر ابراهیم 1
سلام بر ابراهیم 2
پسرک فلافل فروش
شاهرخ حر انقلاب اسلامی
قرار یکشنبه ها
عارفانه
دیدم که جانم می رود
آن بیست و سه نفر
حسین پسر غلامحسین
ملاقات در شب آفتابی
ادواردو مسافری از رم
پنجاه سال عبادت
حجت خدا
سرمشق
سربلند
یادت باشد
سلیمانی عزیز
قصه دلبری
بابا مهدی
من میترا نیستم
راز درخت کاج
راض بابا
خاطرات سفیر
خواب باران
اصول دین نوجوان
سه دقیقه در قیامت
سیاحت غرب
کیمیاگر
نیمه پنهان مکران
نماز (چیستی و چرایی)
آن مرد با باران می آید
کتاب باید هلو باشد
داستان راستان1
قدرت و شکوه زن در کلام امام و رهبری
پدر
فریاد مهتاب
امیر من