بشقاب های سفره پشت بام مان
تنها زیر باران
فرمانده من
من، مادر مصطفی
ادواردو
قصه دلبری
من میترا نیستم
بهشت و جهنم به ضمیمه معراج و اعراف
رویاهای بر باد رفته
دربار به روایت دربار (فساد اخلاقی)
دربار به روایت دربار (فساد سیاسی)
نگاهی به رابطه عبد و مولا
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
انتظار عامیانه، انتظار عالمانه، انتظار عارفان
عصایت را به میله های زندان بزن
همنام گل های بهاری
پدر
دفتر خاطرات فضه
کشتی پهلو گرفته
در قصر تنهایی
توضیح الرسائل کربلا
ادب عاشقی
سقای آب و ادب
مساله مهدویت - دفتر دوم
تفکر
راه غلبه بر نگرانیها و ناامیدیها
نشاط در خانواده
پنجاه درس اصول عقاید برای جوانان
مهدویت (دوران ظهور)
آخرین عروس
برکات و آفات زبان
در آغوش خدا
دو قدم تا صبح
دولت سری
نا
اخلاق در خانه ج 2