ریحانه بهشتی یا فرزند صالح
ترگل
پسرک فلافل فروش
خانم کارکوب
پرتوی از اسرار نماز
نگاهی به رابطه عبد و مولا
جهاد اکبر یا مبارزه با نفس
گناه شناسی
تفکر
بهشت خانواده (ج2)
راه موفقیت از کدوم طرفه؟
آقای فرمانده
حیفا
ناقوس ها به صدا در می آیند
آخرین عروس
دولت سری
از چیزی نمی ترسیدم
تمثیلات اخلاقی تربیتی - جلد دوم
آقای شهردار (قصه فرماندهان 1)
یادگاران 1 کتاب چمران