ریحانه بهشتی یا فرزند صالح
من دیگر ما 7
ترگل
سلام بر ابراهیم 1
پسرک فلافل فروش
وقتی کوه گم شد
آن بیست و سه نفر
مربع های قرمز
حسین پسر غلامحسین
فاتح قدس
ادواردو
ابو وصال
ملاقات در ملکوت
دختر شینا
دخیل عشق
آشنایی با اسلام برای نوجوانان
رویای نیمه شب
سید بغداد
زیبایی های نماز
آن مرد با باران می آید
گل دقیقه 90
حماسه حسینی1
حماسه حسینی 2
حماسه حسینی
یک غنچه، صد زخم
امیر من
راز شادی امام حسین (ع) در قتلگاه
تنها علاج
دعوا سر اولویت است
اهل بیتی ها
ادب عاشقی
سقای آب و ادب
راز عطش ساقی
احضاریه
پدر، عشق و پسر
مسلم ولی امر است
الی الحبیب
شمریت و حریت
فواره گنجشک ها
دنیای دیدنی
دعبل و زلفا
آیین انتظار
نهضت حسینی (نوجوانان)
تشنه تر از آب
شیرین تر از عسل
داستان ظهور
در انتظار آفتاب
انتظارات امام زمان (عج) از جوانان
دو قدم تا صبح
دولت سری