پسرک فلافل فروش
سرمشق
آفریدگار جهان
روی دست آسمان
دفتر خاطرات فضه
در قصر تنهایی
راه موفقیت از کدوم طرفه؟
زندگینامه نهج البلاغه
بانوی چشمه
در مسیر غدیر
ناقوس ها به صدا در می آیند
روشنی مهتاب
شیرین تر از عسل
یازدهمین نور
جوانان، یاوران مهدی (ع)
هشت قدم در کوچه باغ انتظار
آخرین عروس
دو قدم تا صبح
پیامبر و قصه هایش ج1
قهرمان غدیر
یه پارچه نور
غرق تبسم
شقایق و گل سرخ
مهربانتر از بابا (چلچراغ 1)
لحظه ظهور دوست (چلچراغ 3)
آرزوی پیغمبر (چلچراغ 4)
امام زمان دوست دارد
امام زمان که بیاید
وقتی ستاره اومد
پاوه سرخ (قصه فرماندهان 6)
هر سال قبل از زنگ اول