نا خدا رحمت (از او - کتاب سوم)
سلام بر ابراهیم 2
حسین پسر غلامحسین
من ادواردو نیستم!
ملاقات در ملکوت
دختر شینا
دخیل عشق
تولد در لس آنجلس
مناظره دکتر و شیخ
کیمیاگر
استاد عشق
نامیرا
اقیانوس مشرق
شهابی در شب
ناقوس ها به صدا در می آیند
داستان ظهور
در آغوش خدا
قصه شال (از او - کتاب اول)
اوسنه ی گوهرشاد
طائر قدسی؛ مدافعان حرم 13