برای خدا مخلص بود (یاران ناب 7)
تکرار یک تنهایی (یاران ناب 11)
حاج قاسم 1 (یاران ناب 17)
سلام بر ابراهیم 1
خدای خوب ابراهیم
وقتی کوه گم شد
اخراجی ها
چشمان یعقوب (مدافعان حرم 8)
لبیک یا زینب 1
عباس برادرم
ملاقات در ملکوت
من میترا نیستم
خاطرات سفیر
سه دقیقه در قیامت
بازگشت
کیمیاگر
بازگشت از نیمه راه
گام تمدن ساز
آدم های غلط
از افغانستان تا لندنستان
داستان راستان (دوجلدی)
چگونه یک نماز خوب بخوانیم؟
قدرت و شکوه زن در کلام امام و رهبری
آنک آن یتیم نظر کرده
امام علی (ع) (تاریخ و سیره)
کشتی پهلو گرفته
روضه اصحاب چیست؟
ادب عاشقی
اقیانوس مشرق
در کوچه پس کوچه های جهاد
همسران همراه
رفتار والدین با دختران جوان
جاذبه و دافعه علی (ع)
رساله مصور جوانان
در مسیر غدیر
ناقوس ها به صدا در می آیند
شرح غربت
یازدهمین نور
دولت سری
یه پارچه نور
شقایق و گل سرخ
هیس خدا با من کار داره
حق و باطل به ضمیمه احیای تفکر اسلامی
مادر
آقا معلم
علی لندی
زینب خانم
شیعه در اسلام
باغ مخفی