<
×
نظر کارشناس


Image

منشور تربیتی زنان

مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در مورد تعلیم و تربیت زنان

  • کد اصلی : 31000235
  • موضوع : مقام معظم رهبری
  • نویسنده : امیرحسین بانکی پور فرد
  • تعداد صفحه : 168
  • تعداد کل : 2
  • در حال مطالعه : 1
  • مطالعه شده : 0
  • امتیاز : 11